ใกล้..ก็เหมือนไกล ไกล..ยิ่งไกลทับทวี
...อ่านต่อ
โอวาทพร พุทธองค์ ทรงสอนสั่ง ต้องหยุดยั้ง บาปชั่ว กรรมมัวหมอง
...อ่านต่อ
การทำดี..อาจยาก ลำบากต้น แต่ปลายผล ความดี มีสุขสันต์
...อ่านต่อ
สาวน้อยผู้แกร่งกล้า ใจศรัทธาสร้างบารมี
...อ่านต่อ
ทำบุญ อย่าเม้มบุญ อย่าหมองขุ่น กังวลใด
...อ่านต่อ
ทำบุญบุญส่งให้ ไปสวรรค์ ทำบาปบาปลงทัณฑ์ ทุกข์ร้อน
...อ่านต่อ
สู้ไหว สู้ได้ ใจสู้ สู้อยู่ สู้สร้าง ทางใส
...อ่านต่อ
ทำดี..ต่อไป ตลอดไป ทำใจ..ใสสว่าง สุขสันต์
...อ่านต่อ
กัมมุนา วัตตตี โลโกฯ แปล ความจริงแท้ กรรมใด ใครก่อสร้าง
...อ่านต่อ
ความดี..คนดีสร้าง ทุกสิ่งอย่างเพื่อความดี
...อ่านต่อ
เข้ากะเข้ากลาง เข้าทางเข้าธรรม
...อ่านต่อ
คำว่า“สาธุ”นี้ เป็นคำดีศรีมงคล
...อ่านต่อ
ทำบุญ ทำดี มีสุข ไม่ทุกข์ ไม่เศร้า เหงาจิต
...อ่านต่อ
ทุกท่านทุกรูปล้วน สำคัญ! ทุกกิจทุกบุญอนันต์ เอนกสล้าง
...อ่านต่อ
เธอต้องรัก..ตัวเธอ เสมอสมัย เธอต้องให้..เสียสละ อย่าตระหนี่
...อ่านต่อ
รวมพุทธบุตร พระสงฆ์ ทรงศาสนา รวมศรัทธา พลังรัก ประจักษ์ใส
...อ่านต่อ
คิดบวก..คิดบ่มสร้าง สุขศรี คิดลบ..คิดล่มดี ดับม้วย
...อ่านต่อ
ขอขมา..ลาโทษกัน เพราะเรานั้นไม่สมบูรณ์
...อ่านต่อ
หลับตา..ภาวนาจิต สร้างชีวิตใสสุขสันต์
...อ่านต่อ
วันพระ..วันประเสริฐ! วันก่อเกิดบุญบารมี
...อ่านต่อ
สร้างบุญ..สร้างบารมี สร้างความดี..มีความสุข
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร