คำว่า “กัลยาณมิตร” แปลความหมายคำ “กัลยาณ” ว่า หมายถึง งาม, ดี และ “มิตร” หมายถึง เพื่อนรักใคร่ที่สนิทสนมคุ้นเคย
...อ่านต่อ
มิตรใดที่จะประเสริฐกว่ากัลยาณมิตรนั้น ไม่มี เพราะว่า กัลยาณมิตรคือผู้สร้างสันติสุขให้แก่โลกเป็นผู้นำญาติมิตรในการสร้างความดี
...อ่านต่อ
การเลือกคบคนเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต เพราะสามารถนำอนาคตของเรารุ่งโรจน์หรือตกต่ำได้
...อ่านต่อ
การเดินทางในยามราตรี จำเป็นต้องมีผู้คอยชี้ทางสว่าง ให้เดินไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
...อ่านต่อ
ลักษณะของการเป็นกัลยาณมิตรนั้น บุคคลทั่วไปสามารถเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นมิตรที่ดีให้กับบุคคลอื่นได้
...อ่านต่อ
กัลยาณมิตรสามารถจำแนกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือกัลยาณมิตรในทางโลกและกัลยาณมิตรในทางธรรม
...อ่านต่อ
หากพิจารณาลักษณะกัลยาณมิตรโดยยึดหลักของประโยชน์ อันเป็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีกัลยาณมิตร
...อ่านต่อ
มนุษย์ที่เกิดมามีชีวิตอยู่ในโลกย่อมจะต้องมีการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นทั้งในลักษณะที่เป็นกลุ่มหรือเป็นสังคมของมนุษย์
...อ่านต่อ
เป็นบุคคลที่เห็นแล้วสบายใจ ชวนให้เข้าใกล้ปรึกษา ไต่ถาม มีความผ่องใสร่าเริง เบิกบานอยู่เป็นนิจ
...อ่านต่อ
ความอดทนเป็นดั่งเสาเข็มของบ้าน เป็นรากฐานแห่งความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวง
...อ่านต่อ
เมื่อเราสามารถชี้แนะให้เขารู้คุณค่าของความเป็นมนุษย์แล้ว ก็ต้องให้เขาตระหนักในคุณค่า ของบุญ
...อ่านต่อ
การทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางวาจาในที่นี้หมายถึง การทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยการใช้คำพูดและคำแนะนำ
...อ่านต่อ
พระเผด็จ ทตฺตชีโว หรือ หลวงพ่อทตฺตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
ก่อนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธมฺมชโยบวช ท่านสนใจอ่านหนังสือธรรมะมาแต่ครั้งยังเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลาย
...อ่านต่อ
คุณยายอาจารย์เป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญ (พระมงคลเทพมุนี)
...อ่านต่อ
พระมงคลเทพมุนี หรือ หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (สด จนฺทสโร)
...อ่านต่อ
ความตั้งใจแน่วแน่ของคณะผู้บุกเบิกสร้างวัด คือ การอบรมศีลธรรมแก่ประชาชน เพื่อสร้างสันติสุขให้แก่ชาวโลก
...อ่านต่อ
ด้วยความตั้งใจที่จะเผยแผ่การปฏิบัติธรรมเพื่อให้คนทั่วไปพบความสุขภายใน
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) มีนามเดิมว่า เผด็จ ผ่องสวัสดิ์
...อ่านต่อ
เทศน์สอนเพื่อสร้างวัด สร้างพระ สร้างคน และสร้างสันติสุขแก่ชาวโลก
...อ่านต่อ
หลวงพ่อได้บวชอุทิศชีวิตแก่พระพุทธศาสนาแล้วก็มีความตั้งใจว่า จะนำพระธรรมคำสั่งสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล