ภารกิจสำคัญเพื่อการบรรลุธรรม

วันที่ 02 มิย. พ.ศ.2560

ภารกิจสำคัญเพื่อการบรรลุธรรม
 

สูตรสำเร็จการสร้างบารมีเป็นทีม , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , สร้างบารมี , หลวงพ่อธัมมชโย , องค์ประกอบแห่งการเข้าถึงธรรมภารกิจสำคัญเพื่อการบรรลุธรรม , ธรรมะ , เข้าถึงธรรม , บรรลุธรรม , เสนาสนสูตร

    จากองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้น ทำให้เข้าใจว่า การที่ทุกคนจะเข้าถึงธรรมได้นั้น ทุกคนทั้งสมาชิกในวัดและญาติโยมที่มาวัดต้องช่วยกันปฏิบัติภารกิจสำคัญ 2 ประการให้ดีที่สุด

       1) ภารกิจส่วนตัว คือ ต้องปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 อย่างทุ่มชีวิตเป็นเดิมพัน

       2) ภารกิจส่วนรวม คือ ต้องช่วยกันดูแลรักษาวัดให้มีความเป็นสัปปายะ 4 เหมาะแก่การบรรลุธรรม

     แต่การที่ใครจะทำได้ดีมากน้อยเพียงใด ต้องศึกษาหาความรู้จาก "เสนาสนสูตร" ให้เข้าใจ มิฉะนั้น จะไม่มีแม่บทในการบริหารตนและบริหารวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลใดก็ตามที่มีคุณสมบัติของผู้บรรลุธรรมได้ง่าย 5 ประการ และเข้าไปอาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะแก่การเข้าถึงธรรมอีก 5 ประการ ได้บำเพ็ญภาวนาไม่นานนัก ย่อมบรรลุธรรม


คุณสมบัติ 5 ประการ ของผู้บรรลุธรรมได้ง่ายมีอะไรบ้าง

1. ศรัทธา
2. สุขภาพดี
3. ไม่โอ้อวด ไม่มีมารยา
4. ปรารภความเพียร
5. ปัญญา


คุณสมบัติ 5 ประการ ของสถานที่ที่เหมาะแก่การบรรลุธรรมมีอะไรบ้าง

1. สถานที่เป็นที่สบาย
2. ปัจจัยสี่เป็นที่สบาย
3. มีพระเถระเป็นต้นแบบอยู่ที่นั่น
4. มีหมู่คณะที่รักการฝึกตน
5. ธรรมะเป็นที่สบาย

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014217853546143 Mins