ภาพบรรยากาศการปลูกต้นเบญจทรัพย์ วันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ทุ่งสวรรค์ตะวันฉาย

วันที่ 26 ธค. พ.ศ.2560

ภาพบรรยากาศการปลูกต้นเบญจทรัพย์

วันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ทุ่งสวรรค์ตะวันฉาย