พิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท โครงการอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ ๔๕ ภาคฤดูหนาว วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ 27 ธค. พ.ศ.2560

พิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท
โครงการอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ ๔๕ ภาคฤดูหนาว
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐