ผู้พัวพันด้วยเวร

วันที่ 16 กย. พ.ศ.2548

 

 

ผู้ใด ต้องการความสุขเพื่อตน

ด้วยการก่อทุกข์แก่ผู้อื่น

ผู้นั้นชื่อว่า พัวพันไปด้วยเวร ย่อมไม่พ้นจากเวร

 

ขุ. ธ. ๒๕/๕๓

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร