ผู้เป็นพหูสูต

วันที่ 18 กย. พ.ศ.2548

 

ผู้เป็นพหูสูต

 

ผู้เป็นพหูสูต มั่นคงดีในศีล

บัณฑิตย่อมสรรเสริญเขาด้วยคุณ ๒ ประการ

คือ ด้วยศีล และด้วยสุตะ

 

องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๙

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร