ผู้ดำรงธรรมยังไม่ได้

วันที่ 27 กย. พ.ศ.2548

 

ผู้ดำรงธรรมยังไม่ได้

 

ผู้ที่พูดอย่างหนึ่ง แต่ทำอีกอย่างหนึ่ง

ประพฤติธรรมด้วยวาจา มิใช่ด้วยกาย

จัดว่าเป็นผู้ดำรงธรรมยังไม่ได้

 

ธัมมัทธชชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๙๐๘

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร