พิธีบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ ๒๘ (ปิดเทอมตุลาคม) วันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ 18 ตค. พ.ศ.2562

พิธีบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ ๒๘ (ปิดเทอมตุลาคม)
วันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 Total Execution Time: 0.0060088674227397 Mins