เหตุที่ทำให้มิตรแหนงหน่ายกัน

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2547

 

 

ปวงมิตรสหายย่อแหนงหน่ายกันได้
ด้วยสาเหตุเหล่านี้คือ สังสรรค์กันบ่อยเกินไป ๑
ไม่ไปมาหาสู่กันให้สม่ำเสมอ ๑
ขอให้เวลาที่ไม่ควรขอ ๑

 

มหาโพธิชาดก ขุ . ชา . ๒๘ / ๑๓๔

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร