เทียนชีวิต

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2547

 

 

 เทียนส่องแสง

 หมดไส้

 ไฟก็ดับ

 เมื่อเทียบกับ

 ชีวิต

 ไม่ผิดผัน

 มัจจุราช

 ตามจี้

 ทุกวี่วัน

 สิ้นเชื่อพลัน

 ก็ดับ

 เหมือนกับเทียน