ภัยของสัตว์โลก

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2547

 

 

“ ห้วงน้ำที่เต็มฝั่ง พึงพัดต้นไม้ซึ่งเกิดที่ตลิ่งได้ฉันใด
สัตว์มีชีวิตทั้งปวง
ย่อมถูกความแก่และความตายพัดไปฉันนั้น ”

 

ขุ. ชา. มหา. ๒๘/ ๑๖๔

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร