เสียงนกเสียงกา

วันที่ 03 กค. พ.ศ.2547

 

อัน “ เสียงนก
ควรฟังหู
ไม่แยกแยะ
เสียงเซ็งแซ่
เสียงกา ”
ไว้หู
รู้ทัน
ดังไกล
มีค่าอยู่
ดูให้แน่
จักผันแปร
ตรองให้ดีฯ