ปากหอยปากปู

วันที่ 25 กย. พ.ศ.2547

 

 

 

มีเงินทอง
หากขาดเนื้อ
จักติดขัด
ปากพูดจา
พูดอะไร
ขาดอำนาจ
คับข้องใจ
เขาก็เห็น
ใครก็เชื่อ
วาสนา
ไร้ราคา
เป็นปากปูฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร