มหาบุรุษ

วันที่ 21 ตค. พ.ศ.2547

 

 

ผู้(ดับกิเลสได้แล้วหมดความหวั่นไหว)นั้น
รู้ที่สุดทั้ง ๒ แล้ว ย่อมไม่ติดในท่ามกลางด้วยปัญญา
เราเรียกผู้นั้นว่า เป็นมหาบุรุษ
ผู้นั้นละตัณหาเครื่องเย็บร้อยใจในโลกนี้ได้แล้ว

 

ขุ. จู. ๓๐/๓๕