ความรอบคอบ

วันที่ 30 เมย. พ.ศ.2546

 

 

ผู้เป็นใหญ่ ควรพินิจให้รอบคอบก่อนลงโทษ
การผลุนผลันลงโทษ
ย่อมทำให้เดือดร้อนได้

 

โสมนัสสชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๒๔๔๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร