ทรงผมสุดท้าย

วันที่ 25 มีค. พ.ศ.2554

ทรงผมสุดท้าย

            ทรงผมทรงสุดท้ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วของผู้มีบุญก็คือ ทรงผมของนักบวชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำทรงนี้ดีที่สุดมีมีดโกนเป็นธรรมาวุธ เป็นหวีคู่กายหวีเดือนละครั้ง สองครั้งก็ใช้ได้แต่หวีทางโลกต้องหวีทุกวันเพราะฉะนั้น ผมทรงนี้เป็นทรงสุดท้ายนะลูกเณรนะแต่ผมบนหัวคนที่ยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวยาว เดี๋ยวสั้น เดี๋ยวหยิก เดี๋ยวเหยียดนั่นเขายังไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรถึงจะดี

 

โอวาทพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์
วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙