ไม่มีอะไรได้ดั่งใจเสมอไป

วันที่ 17 มิย. พ.ศ.2554

 

               คนเรามีความคิดที่หลากหลาย บางครั้งก็เจอคนที่คิดเหมือนกับเรา บางครั้งก็เจอคนที่คิดไม่เหมือนกับเรา เมื่อเจอคนที่คิดไม่เหมือนกับเรา เรารู้สึกว่า เราต้องการเหตุผล หากใครที่สามารถอธิบายเหตุผลได้ เราก็จะยอมรับได้ไม่ยาก ซึ่งอย่างนี้จะไม่มีปัญหา

 

               แต่ปัญหาจะเกิดตอนที่ คนที่คิดไม่เหมือนกับเรา เขาไม่ถนัดในการอธิบาย บอกให้เราทำอย่างนี้ แต่ไม่สามารถจะให้เหตุผลได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งไม่ใช่ความผิดของเขา แต่เขารู้ได้จากประสบการณ์ว่า ต้องเป็นอย่างนี้ เมื่อเขามองคนละมุมกับเรา และในหลายๆ กรณี จริงๆ เขาถูก แต่เขาไม่สามารถอธิบายได้ ทำให้เราไม่เข้าใจ พอไม่เข้าใจก็เกิดความรู้สึกคัดค้านขึ้นมา บางทีสะสมมากเข้าก็เริ่มจะไม่ยอมรับ หากเราไม่ตั้งสติให้ดี ไม่เตือนตัวเอง ไม่สำรวจตัวเองให้ดี เราก็จะเกิดทิฐิขึ้นมาได้

 

               ฉะนั้น เราต้องเข้าใจความจริง อย่ามีทิฐิ แม้จะมีคนคิดไม่เหมือนกัน ก็ต้องเข้าใจว่า เขายังอธิบายได้ไม่ชัดเจน ต้องยอมกัน คุยกันและอธิบายกันใหม่ การสร้างบารมีเป็นทีมนั้นยาก คนมีหลากหลายรูปแบบ เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเจอเรื่องไม่ถูกใจ แต่ไม่ใช่ไปมองโลกในแง่ร้าย เราก็ต้องเตรียมใจไว้ว่า ไม่มีอะไรที่ได้ดั่งใจเสมอไป

 

 

ข้อคิดนักสร้างบารมี
ธรรมะสร้างกำลังใจ สำหรับนักสร้างบารมี
ที่ระลึกงานมุทิตาพระพุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๕๐