ฟันเฟืองตัวสำคัญ

วันที่ 19 มิย. พ.ศ.2554

 

ความยากของการทดลองฝึกงานรับบุญในองค์กรอยู่ตรงไหน ?
เป้าหมายในการรับบุญอยู่ตรงไหน ?

 

           เป้าหมายการทดลองงาน ก็คือ ให้เราลองเอาวิชาความรู้ที่ได้ศึกษานำมาใช้ในการรับบุญในองค์กร   ในเรื่องความรู้ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไร เพราะเราได้ศึกษาเรียนรู้มานาน อย่างน้อยก็ ๕ ปี ได้ศึกษาพระธรรมวินัย  มาโดยตลอด แต่สิ่งที่ท้ายทายมากกว่านั้น คือ ทำอย่างไรจะเอาความรู้ที่มี บวกกับความตั้งใจ แล้วทำให้เกิด  เป็นผลงานในพระศาสนาขึ้นมาได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

               เราเองเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งที่มีส่วนทำให้งานพระศาสนาเคลื่อนตัวไปข้างหน้า หากเราสามารถบอก  ตัวเองได้อย่างนี้ ก็จะสุขใจ ชื่นใจ ปีติเบิกบานทุกวัน แต่ละวันที่ผ่านไป ได้ใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์  ต่องานพระศาสนา บุญบารมีก็เพิ่มขึ้นทุกวัน

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร