ไม่มีใคร Perfect 100%

วันที่ 12 กค. พ.ศ.2554

 

      ความเคารพดูเหมือนง่าย แต่ความจริงไม่ง่าย

ครูบาอาจารย์ พระพี่เลี้ยง หรือผู้ที่อยู่ในฐานะที่เราควรจะเคารพ ท่านเหล่านั้นก็ยังไม่ perfect 100%

ทุกท่านต่างกำลังฝึกตัวอยู่ เพียงแต่ท่านฝึกไปก่อนเราเท่านั้น

 

     บางเรื่องท่านก็ดี บางเรื่องท่านก็กำลังปรับปรุงฝึกตัวหากผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่าเรา ทุกท่านเป็นผู้ที่ฝึกตัวเองอย่างดีพร้อม 100% ความเคารพก็จะเกิดได้ไม่ยาก

แต่ปัญหาอยู่ที่ ไม่มีใคร perfect 100%

 

     ความแตกต่างของคนอยู่ที่ว่า บางคนเป็นคนมีปัญญา

เมื่อเห็นบุคคลที่มีอาวุโสมากกว่าตนซึ่งอยู่ในจุดที่ตัวเองควรเคารพ เห็นบางอย่างมีทั้งข้อดีและข้อบกพร่อง แต่รู้จักมองข้อดี

มองคุณธรรมของท่าน แล้วความเคารพก็เกิดขึ้นมา

 

      แต่บางคนมองเฉพาะในข้อบกพร่อง แล้วเกิดความคิดว่า จะมาสอนเราได้อย่างไร เรื่องนั้นก็ทำไม่ดี

จับแต่ข้อเสีย ทำให้ความเคารพคลายตัวลง

 

      หรือบางครั้งไม่ได้มองด้านใดด้านหนึ่ง แต่มองผสมๆ ทั้งข้อดีข้อเสีย ก็ทำให้ความเคารพในตัวพอมีบ้าง

จะไม่มีก็ไม่ใช่ มีอยู่ในระดับหนึ่ง เมื่อเวลาท่านแนะนำก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง ทำตามบ้างไม่ทำตามบ้าง

 

      ส่วนคนที่จะฝึกตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งเป็นยอดขุนพลได้ จะต้องเป็นคนที่หนักแน่นในความเคารพ

จับดี จับถูก มองคุณธรรมครูบาอาจารย์ออก ถือคุณธรรมเป็นหลัก ถ้าได้อย่างนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆ