ให้อดทน

วันที่ 13 กค. พ.ศ.2554

 

ความอดทน เบื้องต้นต้องมีแรงฮึดสู้ก่อน อย่ายอมถอย

ไม่ว่าจะเป็นเหตุเกิดขึ้นจากอะไรก็ตาม..ให้อดทน

 

ทั้งอดทนต่อความลำบากกาย

ทุกขเวทนาทั้งหลาย

ดินฟ้าอากาศ

หนาวร้อน

เจ็บไข้ได้ป่วย

อดทนต่อการกระทบกระทั่งภายในหมู่คณะ

อดทนต่อกระแสกิเลสภายใน

อย่ายอมแพ้ ยอมถอย ให้อดทน