วินัยเรื่องเวลา

วันที่ 14 กค. พ.ศ.2554

 

คนจะก้าวหน้าพัฒนาได้จะต้องมีวินัย
 

         หัวใจอันดับแรกคือวินัยเรื่องเวลา ในวิถีชีวิตแต่ละวัน วินัยเรื่องเวลาทำให้ดี
การจัดสรรเวลาแต่ละช่วง แบ่งเวลาให้ดี การแบ่งเวลาสำคัญอันดับแรก

 

        รองลงมาคือตรงต่อเวลา เวลาไหนควรทำอะไร คนที่จัดสรรเวลาได้ดี
แบ่งเวลาเป็น มีวินัยเรื่องเวลา จะเป็นเหมือนเต่า คือ ถึงแม้เริ่มต้นจะดูเหมือนช้า
แต่ว่าทำอย่างสม่ำเสมอทุกวัน เมื่อเวลาผ่านไป คนนั้นจะดีขึ้นเรื่อยๆ จะหนักแน่น
สม่ำเสมอ

 

       เราเองมีศักยภาพในตัวมากเพียงพอที่จะเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนา อยู่ที่ว่ามี
แรงฮึดในตัวมากพอหรือไม่ ถ้ามีแรงฮึดพอ ก็ต้องเอาให้ได้ ทุ่มเทฝึกตัวเองให้จริง
เราก็จะดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอและเห็นผลได้เร็ว