เหตุผลของการปลีกวิเวก

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2556

 

             หลวงพ่อไม่ได้หนีไปไหนนะ ไปปลีกวิเวก คือ ไปปฏิบัติธรรม ก็จะได้เอาบุญมาให้ทุกคน

 

              จะได้ไปนั่งอธิษฐานจิตได้ว่า ขอให้ลูกๆทุกคนรวย...แข็งแรง...เข้าถึงธรรม... สมหวังดั่งใจในทุกสิ่ง

 

             หลวงพ่อไปปลีกวิเวก ก็จะไปทำอย่างนี้นะ ไม่ได้ไปทำอย่างอื่น คือว่ามันขัดใจว่าลูกไม่ยอมรวยกันสักที
เพราะฉะนั้น ก็ต้องไปปลีกวิเวกเพื่อบำเพ็ญตบะ บ่มอินทรีย์สักหน่อย ให้อินทรีย์แก่กล้า
พอนึกถึงลูกๆ ให้สมปราถนาในทุกสิ่ง ลูกๆ ก็จะสมปรารถนาอย่างง่ายดายเป็นอัศจรรย์


 

              เพราะฉะนั้น เมื่อคุณครูไม่ใหญ่ปลีกวิเวกไปปฏิบัติธรรม ลูก ๆ นร.อนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลก
ก็ต้องปฏิบัติธรรมด้วย ต้องยกทีมเข้าถึงธรรม..ยกทีมรวยด้วย...สมบูรณ์ทั้งโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์


 

             ยิ่งเรากลั่นจิตกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์มากเท่าไหร่ บุญยิ่งเกิดขึ้น ความสุขความสำเร็จในชีวิต ก็ยิ่งเกิดขึ้น
เราจะรวยเร็วขึ้น เราจะสมหวังดั่งใจดีขึ้น เพราะว่าธาตุแห่งอุปสรรคของพญามารมันล่มสลาย

 

            ธาตุธรรมของเราจะถูกสะสางให้สะอาด ธาตุธรรมของมารที่อยู่ในตัวเราจะถูกเก็บไปเรียบกริ๊บเลย
 

            กาย วาจา ใจของเรา จะบริสุทธ์ผ่องใส เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับทั้งโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์


 

คุณครูไม่ใหญ่
20/07/2556