แก้ไขความท้อ

วันที่ 23 กค. พ.ศ.2556

 

แก้ไขความท้อ

ท้อแท้แล้วจะท้อถอย  ให้เปลี่ยนความท้อแท้เป็นความท้าทาย
แล้วจะพบว่า...  วิธีแก้ไขความท้อแท้ที่ดีที่สุดก็คือเลิกคิดถึงมัน
และปลุกกำลังใจให้ลุกโชติช่วงขึ้นมา  มุ่งหน้าทำความดีกันต่อไป
ด้วยความเชื่อมั่นว่า  สักวัน ความดีจะต้องส่งผลอย่างแน่นอน

 

ตะวันธรรม
จากหนังสือ : "ในที่สุด...คุณก็ชนะ"
12 มกราคม พ.ศ. 2550

 

Dissolve Discouragement

Once we feel discouraged, disconsolation will flood into our hearts.

Simply turn discouragement into motivation.  You will discover that
the best way to correct your mind is to let of and energize yourself
with determination.  Keep up with meritorious deeds and be confident
that  you will definitely receive favorable outcomes in the future.

 

The Sun of Peace
from the book : "At Last You Win"
12 January 2550