กิเลสบ่อนทำลาย

วันที่ 08 สค. พ.ศ.2556

โอวาทพระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย กิเลสบ่อนทำลาย

 

เชื้อโรค...เมื่อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ ก็จะทำร้ายให้ป่วย และถ้าไม่รักษาก็จะตายในที่สุด
ใจก็เช่นกัน หากมีกิเลสบ่อนทำร้ายจิตใจมนุษย์ให้เสื่อมคุณภาพลงไปเรื่อยๆ
บังคับให้สร้างกรรมจนเป็นวิบากกรรมที่ต้องชดใช้ยาวนานอันหาที่สุดมิได้

นานแล้วที่มนุษย์ปล่อยให้กิเลสร้อยรัดอยู่เช่นนี้ ทั้งที่มีวิธีกำจัดจากใจได้ด้วยอำนาจของสมาธิ
โดยหมั่นเจริญภาวนาจนสิ้นกิเลสอาสวะตามอย่างพระพุทธเจ้า

และถ้าเราเข้าถึงผลการปฏิบัติธรรมขั้นสูง จะพบว่าเมื่อกิเลสเข้าไปทำร้ายจิตใจ
จะทำให้น้ำเลี้ยงของใจปกติจากสีใสมีสีผิดไป  ดังที่หลวงปู่วัดปากน้ำเคยกล่าวไว้ว่า

โลภะ หรือ ราคะ เมื่อบ่อนทำลายใจ จะทำให้น้ำเลี้ยงใจเป็นสีแดง
โทสะ เมื่อบ่อนทำลายใจจะทำให้เลี้ยงใจเป็นสีดำ
โมหะ เมื่อบ่อนทำลายใจจะทำให้น้ำเลี้ยงใจเป็นสีเหมือนน้ำล้างเนื้อ

จากสภาพเช่นนี้ เมื่อตามองอะไรมา ประสาทตาส่งไปยังใจ แต่ใจเป็นสีตามกิเลสบังคับ
ทำให้เห็นผิด จำผิด คิดผิด รู้ผิด และกระทำผิดอย่างไม่ตรงตามความเป็นจริงตลอดชีวิต

การฝึกสมาธิจึงจำเป็นมากเพื่อที่จะทำให้น้ำเลี้ยงของใจใส ไม่ตกอยู่ในอำนาจกิเลสจนเกินไป


ตะวันธรรม