"เรามีบุญมาก"

วันที่ 10 มค. พ.ศ.2557

 

"เรามีบุญมาก"

 

...พวกเรามีบุญมาก ที่มาอยู่ในยุคที่มีการฟื้นฟูวิชชาธรรมกาย ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง จากการสละชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนี(สดจนฺทสโร) ได้ค้นพบวิชชาธรรมกายหวนคืนมาอีกครั้งหนึ่ง

 

...เรามีบุญมาก ที่ได้ยินเรื่องวิชชาธรรมกาย หรือเรื่องพระ ธรรมกายมีอยู่ในตัวของเรา เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง เป็นตัวพระรัตนตรัย  เรามีบุญมาก ที่รู้ว่าท่านสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เหนือสะดือขึ้นมา ๒ นิ้วมือ และยิ่งไปกว่านั้น 

 

...เรามีบุญมาก ที่รู้หลักวิชชาที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว ว่าต้องทำใจให้หยุดนิ่งอยู่ภายใน นิ่งอย่างสบาย

 

...“หยุด เป็นตัวสำเร็จ ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์” ซึ่งหลักวิชชาตรงนี้ ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันธ ปรินิพพานไปแล้ว ก่อนการบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณ หลวงปู่ฯ ก็ยังไม่เคยเห็นมีใครมาสอน

 

...คำว่า “สมณะหยุด” มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก คำว่า “ธรรมกาย” ก็มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก แต่ผู้ที่จะอธิบาย ขยายความให้เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำมาปฏิบัติได้นั้นก็ ยังไม่มี จนกระทั่งการมาเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ของเรา เพราะฉะนั้นเรามีบุญมากที่ได้มาอยู่ในยุคนี้ ทุกอย่างเตรียมพร้อมเอาไว้ให้สำหรับเรา 

 

...เหลือแต่ความเพียร แล้วก็ทำให้ถูกหลักวิชชา ถ้าเราเห็นคุณค่า สมัครใจที่จะเข้าถึง แล้วก็ให้มี สติ สบาย สม่ำเสมอ หมั่นสังเกต เดี๋ยวเราก็สมปรารถนา

 

พระเทพญานมหามุนี