การอธิษฐานจิตคืออะไร

วันที่ 14 กพ. พ.ศ.2557

 

 

 

 

การอธิษฐานจิตคืออะไร
 


การอธิษฐานจิตไม่ใช่เป็นความโลภ
หรือการค้ากำไรเกินควร
เราจะเอาไปเปรียบเทียบกับธุรกิจไม่ได้
อธิษฐานจิต ก็คือการตั้งเป้าหมายว่า
ในอนาคตเราอยากจะไปเป็นอะไร
เราปรารถนาอย่างไร เราจึงตั้งจิตอธิษฐาน
แล้วบุญก็จะเป็นพลังสนับสนุน
ให้เป็นไปตามความปรารถนานั้น
ซึ่งไม่เกี่ยวกับความโลภ
ถ้าความโลภเกิดขึ้น
บุญก็ไม่เกิด เพราะมันตรงข้ามกัน
และเราก็กำลังเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เมื่อครั้งยังเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์
ทุกครั้งที่พระองค์ทำความดี ไม่ว่าทำเล็ก ทำใหญ่
พระองค์ปรารถนาพุทธภูมิทั้งนั้น ซึ่งเป็นภูมิอันยิ่งใหญ่
ถวายดอกไม้บูชาพระเจดีย์ก็ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ถ้าเราจะไปคิดว่า อย่างนี้เป็นการค้ากำไรเกินควร ก็ไม่ถูก
แต่ว่าพระองค์กำลังสั่งสมบุญเพื่อไปสู่เป้าหมายตรงนั้น
อย่างนี้เรียกว่า อธิษฐานบารมี คือ กำลังสั่งสมบุญทีละเล็ก ทีละน้อย
เหมือนปลวกค่อย ๆ สร้างรังจากดินก้อนเล็ก ๆ ขึ้นไป
หรือเหมือนตึกก็ต้องค่อย ๆ ก่อสร้างขึ้นไป
จนกว่าจะไปถึงเป้าหมายของตึกที่ได้ตั้งใจไว้

 

 


พระเทพญาณมหามุนี
๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร