เราเป็นเจ้าของชีวิต

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2557

 

 

 

 

เราเป็นเจ้าของชีวิต


เราเป็นเจ้าของชีวิต ย่อมมีสิทธิ์เลือกว่า...
จะวางชีวิตของเราไว้ตรงจุดไหน
 จุดแห่งแสงสว่าง
 หรือจุดที่มืดบอด
 จุดแห่งบุญบารมี
 หรือจุดแห่งบาปอกุศล
 นักสร้างบารมีที่ดีต้องมีใจมั่นอยู่ในเส้นทางแห่งการสร้างบารมี
 ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมในจุดแห่งบุญบารมีเท่านั้น
 เมื่อเราเกิดมาแล้ว เสมือนเป็นนักรบที่ก้าวลงสู่สมรภูมิ                                                                         

 เราต้องเอาชนะบาปอกุศลทั้งหลายให้ได้                                                                                                

 ให้มีแต่บุญบารมีล้วนๆ สร้างบารมี ให้เต็มที่ เต็มกำลังทุกอนุวินาที เพื่อชีวิตที่ดีตราบกระทั่งถึงที่สุด แห่งธรรม 

 

 

 

 


                      ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร