ที่สุดแห่งธรรม

วันที่ 28 กพ. พ.ศ.2557

 

 

 

ที่สุดแห่งธรรม


ที่สุดแห่งธรรมนั้น คือ ...
ที่สุดแห่งการประมวลฤทธิ์กัน
ระหว่างบุญกับบาป
อกุศลธรรมกับกุศลธรรม
ภาคปราบ ภาคถูกปราบอย่างนั้นแหละ!

จะต้องปราบให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ
กิเลสอาสวะ แหล่งกำเนิด
มีมากน้อยแค่ไหนก็ตาม
จะต้องไปเก็บให้หมด!
ให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ
ด้วยวิชชาธรรมกาย

 เพราะฉะนั้น ...
ที่สุดแห่งธรรมของเรานั้นมันอยู่ลึก
เราต้องเดินทางกันอีกไกล
เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว
เราไม่ควรจะประมาท

 ควรหมั่นระลึกนึกถึงเสมอว่า ...
เราเกิดมามีหน้าที่
มีชีวิตที่แตกต่างจากชาวโลกทั้งมวล
เราจะทอดทิ้งธุระหน้าที่อันนี้ไม่ได้ !

 สักวันหนึ่งเมื่อใจเราละเอียด
จนกระทั่งถึงจุดๆหนึ่ง
พวกมารกีดขวางญาณทัศนะไม่ได้
ตอนนั้นเราจะรู้เห็นได้ด้วยตัวของเราเอง
ความสงสัยที่มีอยู่ก็จะหมดสิ้นไป
กำลังใจก็จะบังเกิดขึ้น
เป้าหมายชีวิตของเราจะแน่วแน่
มุ่งตรงต่อที่สุดแห่งธรรม 

 


 คุณครูไม่ใหญ่

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร