ดวงบุญในตัวเราจะโตขึ้นทุกครั้ง ที่เราพูดเรื่องบุญเรื่องกุศล

วันที่ 26 มีค. พ.ศ.2557

 
 
 
 
 
 
ดวงบุญในตัวเราจะโตขึ้นทุกครั้ง
ที่เราพูดเรื่องบุญเรื่องกุศล

 
 
๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
 


เราใช้บุญเก่าหมดไปทุกวัน

เมื่อไรหมดบุญก็หมดสิทธิ์ที่จะหายใจ
หมดบุญก็หมดลม

พอหมดลมก็หมดโอกาสที่จะครอบครองทุกสิ่ง
ที่เราเคยครอบครอง
ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ
ครอบครองไม่ได้เลย

 
 
 
 
๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 
 
มีบางท่านเข้าใจผิด ถามว่า

“ถ้าเสียเงินซื้อบุญ
แล้วจะได้ไปสวรรค์ไหม”
คือมีความรู้สึกว่า ได้เอาเงินซื้อบุญเหมือนซื้อวัตถุสิ่งของ ซึ่งมันไม่ใช่

“บุญ” ซื้อไม่ได้ ไม่ใช่การซื้อขาย ต้องมี

จิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัย เคารพในทานนั้น

จิตต้องบริสุทธิ์ นิวรณ์ครอบงำไม่ได้ บุญถึงจะเกิดเต็มที่ ไม่เกี่ยวกับเรื่องการซื้อขาย ต้องเข้าใจตรงนี้
 
 
 
 
๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่) 
 
 
♡การเจริญภาวนาเป็นงานทางใจ
ไม่ได้ไปแบกหามอะไร
แค่ใจตรึกนึกถึงดวงใส องค์พระใสๆ
ก็ได้ชื่อว่า เราได้ทำภาวนาแล้ว

♡ทุกอริยาบท ทุกสถานที่
เราสามารถฝึกใจของเราได้
อย่าให้ความเกียจคร้าน ประมาท ชะล่าใจ
หรือการทำมาหากิน ความเจ็บไข้ได้ป่วย
ความเหนื่อย ความเพลีย

♡อย่าเอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นข้ออ้าง
ขัดขวางการปฏิบัติธรรม
เพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว
 
 
 

♡คำไม่"เล็ก"ของคุณครูไม่ใหญ่♡
         ๒๘ กันยายน ๒๕๔๖
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร