วันเวลา..หมุนผ่านไปเรื่อยๆ

วันที่ 27 มีค. พ.ศ.2557

 
 
 
 
วันเวลา..หมุนผ่านไปเรื่อยๆ
 
 
     วันเวลากำลังหมุนผ่านไปเรื่อย ๆ  ทั้งเวลาที่เราหลับและ เวลาที่เราตื่น ในขณะที่เวลาผ่านไปนั้น ความเสื่อม และ ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก  ก็เกิดขึ้นตลอดเวลา
 

     เราจะมีเวลาอยู่ในโลกนี้ อีกไม่นานเท่าไหร่ จึงควรใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์
ต่อการสร้างบารมีอย่างเต็มที่
 
 
 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่