สาเหตุที่ทำให้บุญไม่ได้ช่อง

วันที่ 16 เมย. พ.ศ.2557

 
 
 
สาเหตุที่ทำให้บุญไม่ได้ช่อง
 

หลวงพ่อท่านบอกว่า:-
 

ลูกๆทุกคนมีบุญเยอะ
แต่ที่บุญยังไม่ส่งผล ก็เพราะว่า
 

1.ใจไม่ใส
2.ไม่ปลื้มในบุญ
3.ไม่ระลึกถึงบุญ
4.พญามารกันไว้
 

ส่วนคุณยายท่านได้สอนไว้ว่า:-
 

ชาตินี้ บุญจะส่งผลได้ 20%
ชาติหน้า 80%
น้อยคนที่จะส่งผลได้ทั้ง 100%
แต่ถามว่ามีไหม มี
และมีเฉพาะคนที่มารเขากัน
ไม่อยู่เท่านั้น ที่กันไม่อยู่เพราะ
 

1.ตัดความตระหนี่ออกจากใจได้
2.ทำมาเยอะ (อันนี้ขวางยาก)
 
 
 

คุณครูไม่ใหญ่