ความอดทนเป็นพื้นฐานของชีวิต

วันที่ 23 เมย. พ.ศ.2557

 
 
 
 
ความอดทนเป็นพื้นฐานของชีวิต
 
 

ความอดทนเป็นคุณภาพของจิตที่สามารถฝึกให้มีขึ้นได้ การรู้จักอดทนอดกลั้นจะช่วยให้ใจสงบเยือกเย็น ยอมรับสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตด้วยใจที่หนักแน่น
 

ถ้าไม่มีความอดทน ชีวิตก็จะเต็มไปด้วยความวุ่นวาย เป็นคนเจ้าอารมณ์ หงุดหงิด โมโหง่าย ขาดเหตุผลควบคุมตนเองไม่ได้ ทุกข์ใจทุกข์กาย ไม่มีความสุขในชีวิต
 

คนที่มีพื้นฐานความอดทนสูง จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้งหน้าที่การงาน ครอบครัว เกียรติยศชื่อเสียง สังคม ยอมรับยกย่อง
 

เพราะความอดทนเป็นคุณสมบัติพิเศษซึ่งมีในตัวเองอยู่แล้ว
 
 
 
 
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร