ครั้งหนึ่งคุณยายฯ เคยให้กำลังใจไว้

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2557

 
ครั้งหนึ่งคุณยายฯ
เคยให้กำลังใจไว้ 
 

 ถ้าสิ่งที่คุณกำลังทำ คุณคิดว่ายาก
ยายสร้างวัดมายากกว่าอีก
หนังสือยายก็ไม่ได้เรียน
แต่ก็สร้างวัดมา โดยที่ยังไม่มีที่ดินเลยสักนิด ยากกว่าคุณเยอะ!
 

 ขอให้คุณตั้งใจทำต่อไป
ติดขัดอะไรให้นึกถึงยาย
เดี๋ยวยายจะช่วย 

** ( จากคำพูดของคุณยายฯ
ในวันนั้น สามารถเพิ่มพูน
พลังใจในวันนี้ และทำให้หลานสามารถเอาชนะอุปสรรค
ทั้งมวลมาได้อย่างงดงาม
ขอมอบมรดกธรรมคำสอนล้ำค่านี้แด่ ... ลูกหลานคุณยายฯ ทั่วโลกทุกท่าน ) **

 
 

 
✒ บันทึกโดย ... นักเรียนอนุบาลใต้โต๊ะ