วิธีสร้างกำลังใจตามพุทธวิธี มีปรากฏในสังคีติสูตร1 ความว่า

วันที่ 22 พค. พ.ศ.2557

 

 

                   

 

  วิธีสร้างกำลังใจตามพุทธวิธี มีปรากฏในสังคีติสูตร1 


1.สัปปุริสังเสวะ การคบสัตบุรุษ หมายถึงการรู้จักเข้าหาครูอาจารย์ ไปมาหาสู่เป็นประจำ คบหาบัณฑิตนักปราชญ์หรือเพื่อนกัลยาณมิตรที่มีกำลังใจสูงส่งกว่าเรา บางครั้งเพียงแค่ได้พบเห็นก็เป็นมงคลแก่ชีวิตแล้ว เพราะจิตใจของเราจะสูงส่งตามไปด้วย หัวใจของกัลยาณมิตรจะได้โชนนิรันดร์


2.สัทธัมมัสวนะ การฟังพระสัทธรรม ต้องหาโอกาสฟังธรรมเป็นประจำ ทั้งจากครูอาจารย์จากเพื่อนกัลยาณมิตร เพื่อตอกย้ำเป้าหมายและมโนปณิธาน เหมือนเสาเข็มยิ่งตอกลึกเพียงไรก็สามารถสร้างสิ่งก่อสร้างได้สูงเพียงนั้น
3. โยนิโสมนสิการ การกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย ต้องหมั่นตรึก หมั่นตรองด้วยจิตเป็นกุศล
เพิ่มพูนความเมตตาและมหากรุณาต่อสรรพสัตว์เอาไว้ เกิดมาทั้งทีต้องช่วยกันชี้นำสิ่งดีๆ ให้แก่ชาวโลก
เมื่อเรามีโอกาสรู้ก่อน ก็ควรแนะนำผู้อื่นให้รู้ตาม
4. ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ การปฏิบัติธรรม สมควรแก่ธรรม ต้องเคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมทำตนเป็นต้นแบบที่ดีเสียก่อน ไม่ทำตนเถลไถล เพราะอย่างน้อยแม้ว่าเราอาจทำหน้าที่กัลยาณมิตรยังได้ไม่สมบูรณ์ แต่ลำพังความประพฤติหรือคุณธรรมของเราเองก็สามารถเป็นตัวอย่างที่ดี อันจะนำไปสู่ การเอาเยี่ยงอย่างของผู้ได้พบเห็น

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 101 การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร