ถ้าพรุ่งนี้โลกไม่มี...?

วันที่ 19 พค. พ.ศ.2557

 
 
ถ้าพรุ่งนี้โลกไม่มี...?• ถ้าพรุ่งนี้โลกไม่มี Facebook ใช้ คุณจะทำอย่างไร?
- อ๋อ...ก็เล่น Line แทนไง ^^

• ถ้าพรุ่งนี้ไม่มี Smart Phone ใช้ คุณจะทำอย่างไร?
- ก็กลับไปใช้ Feature Phone แทนสิ...ถามได้

• แล้วถ้าพรุ่งนี้คุณจะต้องตายล่ะ คุณจะใช้อะไรอีก?
- o_O!!!...(เงิบ)

• คิดสิ...คิด...?  เฉลยให้ก็ได้...คุณต้องใช้ "บุญ" ไง

ชีวิตของคนเรา...
"อย่ามัวจริงกับของเล่น...อย่าเล่นกับของจริง"

แต่ให้ "จริงกับของจริง"
แล้วเราก็จะได้..."ของจริง"


 
 
ธีรนาถ
10 พฤษภาคม 2557