เสรีภาพที่แท้จริง

วันที่ 02 มิย. พ.ศ.2557

 
 
 
 
เสรีภาพที่แท้จริง
 
 
 

"เสรีภาพ"...ล้วนเป็นสิ่งที่ชนทุกชาติใฝ่หา
แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่า ...

เสรีภาพนั้น มีทั้ง "ภายนอก" และ "ภายใน"
แต่สิ่งใดกันแน่...คือเสรีภาพที่"แท้จริง"

"เสรีภาพภายนอก" เราอาจได้รับจากหลักรัฐศาสตร์
ตามแต่เงื่อนไขของแต่ละยุคสมัย

ส่วน"เสรีภาพภายใน"...เป็นอิสระภาพทาง"จิตใจ"
ที่เกิดขึ้นจากการกำจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปได้

ดังนั้น ในมุมมองของ "ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน"
เสรีภาพภายใน...จึงเป็นเสรีภาพที่ "แท้จริง"

เพราะหากเราเข้าถึงย่อมหลุดพ้นจากการเป็น "นักโทษ"
ในสังสารวัฏ และการเป็น"บ่าวทาส"ของพญามาร

ณ วันนี้ เราจะเรียกร้องหาเสรีภาพภายนอกหรือไม่ก็ตามที
แต่โปรดอย่าลืมเรียกร้อง และลงมือแสวงหา...

"เสรีภาพภายใน"...ที่มีอยู่ในกลางกายของมนุษย์ทุกคน


 
 
 
ธีรนาถ
22 พฤษภาคม 2557
 
 
 
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร