ถ้าสู้..อุปสรรคก็ไร้ความหมาย

วันที่ 03 มิย. พ.ศ.2557

 
 
ถ้าสู้..อุปสรรคก็ไร้ความหมาย
 

   หนทางการสร้างบารมี เป็นหนทางที่ไม่สะดวกสบาย แต่ปลายทางจะทำให้เราพ้นทุกข์อย่างถาวร เหมือนการสร้างบารมีของพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ซึ่งหลายชาติพระองค์ต้อง เดิมพันด้วยชีวิต แต่สุดท้ายพระองค์ก็มีมรรค ผล นิพพาน เป็นแก่นสาร และไม่ต้องทนทุกข์ ในวัฏสงสารอันยาวไกลอีกต่อไปดังนั้น เป็นธรรมดาที่บนหนทาง การสร้างบารมีจะต้องเจอกับอุปสรรค ซึ่งการฟันฝ่าอุปสรรคจะทำให้เราสามารถ พัฒนาบารมีทั้ง 30 ทัศ ให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ได้ง่ายขึ้น และหากเราตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะสร้าง บารมีแล้ว ต่อให้มีอุปสรรคมากแค่ไหน ก็ไร้ความหมาย เพราะหากเทียบดูกับการหลง ไปทำความชั่วและต้องตกนรกแล้วถือเป็นเรื่องใหญ่กว่าการฟันฝ่าอุปสรรคในการ สร้างบารมีมากนัก
 

        ฉะนั้น เราต้องตัดสินใจ “สู้” ไปบนหนทางการสร้างบารมี เพราะหากเราสู้ เรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กอุปสรรค ก็จะไร้ความหมาย แต่ถ้าเราไม่สู้      แม้เรื่องเล็ก ๆก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ และเรื่องที่ไม่ใช่อุปสรรค ก็จะเป็นอุปสรรคในที่สุด
 

      การสู้ในที่นี้หมายถึง การสู้กับกิเลสในตัว เพื่อไม่ให้เราสูญเสียความดีในตัว และใช้ดวงปัญญาพัฒนาบารมี 30 ทัศ ให้แก่กล้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป ซึ่งการจะฟันฝ่าอุปสรรคให้ได้อย่างตลอด รอดฝั่ง เราก็ต้องหมั่นทำใจใส ๆ โดยการปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ เพราะ “เมื่อใจใสใจสบาย ทำอะไรก็สำเร็จ เมื่อใจมาอยู่ฐานที่ 7 ทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบาย ๆ”..
 
 

       จากคอลัมน์ท้ายเล่มวารสารอยู่ในบุญ ฉบับเดือนมิถุนายน 2557