"ผู้นำที่ดีต้องมี 5 ใจ”

วันที่ 17 มีค. พ.ศ.2559

 

"ผู้นำที่ดีต้องมี 5 ใจ”

 

              "ผู้นำที่ดีต้องมี 5 ใจ”

             โดย คุณบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหารธนาคารเกียรตินาคิน กล่าวไว้ในงานสัมนาของ THAIPUBLICA เมื่อ 2 มีค. 2559 

             "ผู้นำที่ดีโดยเฉพาะในทางธุรกิจ ในองค์กรธุรกิจ ไม่เหมือนกัน บางคนเป็นพวกสมองซ้าย บางคนเป็นพวกสมองขวา บางคนมีทักษะบางเรื่องแตกต่างกันไป แต่สิ่งที่ผู้นำที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ จะมีเหมือนกันหมด คือมี 5 ใจ

              1. ใจรัก แปลภาษาอังกฤษว่า “Passion” แปลเป็นภาษาพุทธว่า “ฉันทะ” คือเป็นคนที่รักในองค์กรของตัวเอง รักในสิ่งที่ตัวเองทำ รักในสิ่งที่องค์กรทำ รักเข้าขั้นลุ่มหลงก็ได้ แต่ไม่ใช่ลุ่มหลงในทางงมงาย การไม่มี Passion ทำให้คนไม่ประสบความสำเร็จ

              2. ใจสู้ ไม่เคยเห็นคนที่ประสบความสำเร็จ กราฟขึ้นขาเดียว ทุกคนเคยมีปัญหาใหญ่ เคยล้มลุก แต่เขาลุก ไม่หนี เขาสู้ สู้ต่อเนื่องยาวนานเพื่อบรรลุ Passion ที่เขามี

               3. ใจถึง ต้องตัดสินใจ การทำงานต้องตัดสินใจ คนที่ไม่ตัดสินใจยากที่จะประสบความสำเร็จ มีคนบอกว่า โลกมีคนสองประเภท ประเภทหนึ่งเป็นพวกกลัวความล้มเหลว ประเภทที่สองคือเป็นพวกที่กลัวเสียโอกาส ผู้นำทุกคนที่ผมเจอแล้วประสบความสำเร็จเป็นพวกหลัง ถามตัวเองว่าเราเป็นพวกไหน ความล้มเหลวไม่น่ากลัวหรอก มันเป็นวัตถุดิบให้คุณด้วยซ้ำสำหรับที่จะประสบความสำเร็จในอนาคต

               4. สำคัญมาก คือ ใจกว้าง คนใจแคบไม่มีทางเป็นผู้นำที่ดีได้ ใจกว้างไม่ได้หมายถึงเรื่องเงินทองอย่างเดียว ทั้งผลงาน เกียรติยศ ชื่อเสียง ทั้งความสำเร็จ ต้องแบ่งปัน ถ้าคุณใจแคบคุณก็ทำคนเดียว ถ้าคุณไม่แบ่งใครคุณก็ต้องสร้างทุกอย่างด้วยตัวเอง

               สุดท้าย 5. คือ ใจสูง มีคุณธรรม มีมาตรฐานจริยธรรม เป็นคนที่รู้จักคิดเห็นในเรื่องส่วนรวม ไม่ต้องแยกประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม แต่หลอมมัน สองคำนี้มันต่างกัน คนชอบพูดว่าเราต้องแยกประโยชน์ส่วนรวมกับส่วนตน เป็นไปไม่ได้หรอก จริงๆ มันต้องหลอมให้ไปทางเดียวกันให้ได้"

 

Cr: THAIREPUBLICA

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0016841848691305 Mins