การอธิษฐานจิตคืออะไร

วันที่ 10 มิย. พ.ศ.2557

 
 
 
 
 
การอธิษฐานจิตคืออะไร
 
 

   การอธิษฐานจิตไม่ใช่เป็นความโลภ หรือการค้ากำไรเกินควร เราจะเอาไปเปรียบเทียบกับธุรกิจไม่ได้

  อธิษฐานจิต ก็คือการตั้งเป้าหมายว่า ในอนาคตเราอยากจะไปเป็นอะไร เราปรารถนาอย่างไร เราจึงตั้งจิตอธิษฐาน แล้วบุญก็จะเป็นพลังสนับสนุน ให้เป็นไปตามความปรารถนานั้น ซึ่งไม่เกี่ยวกับความโลภ ถ้าความโลภเกิดขึ้น บุญก็ไม่เกิด เพราะมันตรงข้ามกัน

   และเราก็กำลังเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งยังเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์  ทุกครั้งที่พระองค์ทำความดี ไม่ว่าทำเล็ก ทำใหญ่ พระองค์ปรารถนาพุทธภูมิทั้งนั้น ซึ่งเป็นภูมิอันยิ่งใหญ่  ถวายดอกไม้บูชาพระเจดีย์ก็ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
 
   ถ้าเราจะไปคิดว่า อย่างนี้เป็นการค้ากำไรเกินควร ก็ไม่ถูก  แต่ว่าพระองค์กำลังสั่งสมบุญเพื่อไปสู่เป้าหมายตรงนั้น  อย่างนี้เรียกว่า อธิษฐานบารมี คือ กำลังสั่งสมบุญทีละเล็ก ทีละน้อย  เหมือนปลวกค่อย ๆ สร้างรังจากดินก้อนเล็ก ๆ ขึ้นไป  หรือเหมือนตึกก็ต้องค่อย ๆ ก่อสร้างขึ้นไป จนกว่าจะไปถึงเป้าหมายของตึกที่ได้ตั้งใจไว้
 
 

พระเทพญาณมหามุนี
๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
(หนังสือ เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไร ๓ หน้า 64)