สุคติ

วันที่ 19 มิย. พ.ศ.2557

 

 

สุคติ

 

 

               "สุคติ" หมายถึง สถานที่ที่ไปเกิดหรือแบบการดำเนินชีวิตที่ดีงาม ได้แก่ 1) มนุษยโลก (โลกมนุษย์) 2) เทวโลก (โลกlวรรค์) 3) พรหมโลก (โลกของพระพรหม)

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร