ยกใจชนะอุปสรรค

วันที่ 25 มิย. พ.ศ.2557

 
 
 
ยกใจชนะอุปสรรค
 


  นักวิทยาศาสตร์ให้ความเห็นว่า "ผึ้ง" ไม่น่าจะบินได้เพราะ"ปีก"ของมันเล็กกว่า"ลำตัว"และ"หัว"มากนัก

แม้จะผิดหลัก "แอร์โรว์ไดนานิก" แต่ผึ้งก็ยังคงบินได้ด้วยปีกแห่งความเพียร และแรงปรารถนาที่จะโบยบิน

เฉกเช่นเดียวกัน การทำ"ความดี" สวนกระแส"กิเลส"อาจเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ "ยาก"ในสายตาชาวโลกทั่วไป

แต่สำหรับยอดนักสร้างบารมี...สิ่งนี้ย่อม "เป็นไปได้"ขอเพียงเราทุกคนมี "ความเพียร" และไม่ยอม"ย่อท้อ"

เหมือนผึ้งที่เฝ้ากระพือปีก จนพิชิตแรงโน้มถ่วงของโลกได้ขนาดของลำตัวและหัวที่ใหญ่ จึงมิใช่ปัญหาแต่อย่างใด

ชีวิตของคนเราก็เช่นกัน แม้มีอุปสรรคมาเป็น"ข้อจำกัด"แต่ก็มิควรนำมาใช้เป็น "ข้ออ้าง" ที่จะเลิกสร้างบารมี

จงยกใจของเราให้อยู่สูงเหนือปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงประดุจผึ้งที่เพียรกระพือปีก เพื่อยกตัวให้บินสูงได้ ฉันนั้น
 
 

ธีรนาถ
9 มิถุนายน 2557