การบริหาร "รายเหลือ" ให้ได้ประโยชน์สูงสุดมีวิธีการอย่างไร

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2557

 

การบริหาร "รายเหลือ" ให้ได้ประโยชน์สูงสุดมีวิธีการอย่างไร

 


              พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงวิธีปฏิบัติไว้ 5 ประการ1 คือ


              1. ใช้ทรัพย์นั้นบำรุงตนเอง และคนในครอบครัว ตลอดจนบริวารให้มีความสุข


              2. ใช้ทรัพย์นั้นสำหรับการสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตร ในหมู่บ้านหรือชุมชนของตน ทั้งนี้
ย่อมเป็นการกระจายทรัพย์ และเก็บออมทรัพย์ไว้ในตัวกัลยาณมิตรในเครือข่าย เพื่อให้พวกเขากลายเป็นขุมทรัพย์เคลื่อนที่ของเรา เนื่องจากเพื่อนแท้นั้นเป็นยิ่งกว่าทรัพยากรใดๆ ในโลก


             3. ใช้ทรัพย์นั้นป้องกันภัย และเผื่อฉุกเฉิน ในกรณีผู้ที่เป็นนักธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ
เมื่อมีทรัพย์แล้ว ต้องทั้งใช้เพื่อป้องกันภัยทุกรูปแบบ ทั้งเก็บไว้เพื่อเหตุฉุกเฉินด้วย ทั้งนี้ เพราะตัวทรัพย์เองก็มีวิบัติติดมาด้วย คือชักนำภัยมาให้ตัวเรา เช่น คุณยายคนหนึ่ง ถูกลูกหลานวางยาพิษ เพื่อครอบครองทรัพย์สมบัติแทน ถ้าคุณยายคนนั้นเป็นคนยากจนก็คงจะไม่ถูกปลดปลงชีวิตอย่างน่าสังเวชเช่นนั้น
ส่วนการเก็บไว้เพื่อเหตุฉุกเฉินนั้น ในปัจจุบันมี ถานการณ์ที่พึงต้องระมัดระวังให้มาก เช่น ถ้าเราถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวหาว่าทำผิดกฎหมายแล้วออกหมายจับ ถ้าเราไม่มีหลักทรัพย์ประกันตัว ก็ต้องถูกขัง หรือในบางกรณี แม้เราจะมีหลักทรัพย์ แต่ก็ไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันตัวเองได้ เพราะเจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาว่าหลักทรัพย์ของเราได้มาโดยทุจริต ในกรณีเช่นนี้ ถ้าเราขาดกัลยาณมิตรเข้ามาช่วยเหลือเราก็ต้องถูกขังหมดอิสรภาพ เป็นต้น

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011559009552002 Mins