ใช้ทรัพย์ทำพลี 5 อย่าง

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2557

 

ใช้ทรัพย์ทำพลี 5 อย่าง คือ

 

 

         1) ญาติพลี หมายถึงสงเคราะห์ญาติ


         2) อติถิพลี หมายถึง ใช้ทรัพย์สำหรับต้อนรับแขก


         3) ปุพพเปตพลี หมายถึง ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย


         4) ราชพลี หมายถึง ถวายเป็นของหลวง เช่นการเสียภาษีอากร เป็นต้น


         5) เทวตาพลี หมายถึง ทำบุญอุทิศให้เทวดา เพื่อเทวดาจะได้ลงคุ้มครองรักษา

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร