ทำอย่างไรบุคคลที่มีอัปปิยวาจาจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีปิยวาจา

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2557

              

             

 

                ทำอย่างไรบุคคลที่มีอัปปิยวาจาจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีปิยวาจาได้
อาจทำได้ 3 วิธี คือ

 

         1) คบหาสมาคมกับกัลยาณมิตร พยายามเลียนแบบปิยวาจาจากกัลยาณมิตร ขณะเดียวกันก็ตั้งใจกำจัดอัปปิยวาจา ที่ตนเคยใช้อยู่เสมอ ในที่สุดเมื่อคุ้นกับการใช้ปิยวาจาแล้ว ก็จะรู้สึกเก้อเขิน ถ้าจะกล่าวอัปปิยวาจาออกมา โดยวิธีนี้อัปปิยวาจาก็จะอันตรธานหายไปจากความคุ้นเอง

 

          2) หลีกห่าง ไม่พยายามเข้าไปเกลือกกลั้วกับเหล่าคนพาลสันดานกักขฬะ

 

          3) ศึกษาและปฏิบัติธรรม มีการบำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา เป็นสำคัญ เพื่อให้ใจละเอียด ผ่องใส
เป็นนิตย์ ขณะเดียวกันก็หาทางศึกษาให้รู้ถึงคุณของปิยวาจา และโทษภัยร้ายแรงของอัปปิยวาจา
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประโยชน์ของปิยวาจา และโทษของอัปปิยวาจาจากพระไตรปิฎก

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011048674583435 Mins