♥ เป้าหมายชีวิตระดับกลาง ♥

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2557

 

เป้าหมายชีวิตระดับกลาง

 

           เป้าหมายชีวิตระดับกลาง หมายถึง การตั้งเป้าหมายเพื่อไปสู่สุคติโลกสวรรค์ หลังจากละโลกนี้ไปแล้ววิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิตระดับกลางนี้ ประกอบด้วยหลักสำคัญ 4 ประการ คือ


            1)สัทธาสัมปทา

 

            2) สีลสัมปทา

 

            3) จาคสัมปทา

 

           4) ปัญญาสัมปทา วิธีปฏิบัติทั้ง 4 ประการนี้ อาจสรุปย่อลงเป็นภาษาง่ายๆ ได้ 3 ประการ คือ การหมั่นทำทาน การรักษาศีลให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ และการพากเพียรเจริญสมาธิภาวนา เป็นกิจวัตรประจำวัน การปฏิบัติทั้ง 3 ประการนี้ คือการสั่งสมบุญกุศลอย่างแท้จริง

 


           นักศึกษาย่อมเห็นได้ว่า วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายระดับกลาง แม้จะเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อสั่งสมบุญกุศล ไม่ใช่เพื่อการทำมาหากินดังเช่นเป้าหมายชีวิตระดับต้น แต่ก็สามารถปฏิบัติควบคู่กันไปกับการปฏิบัติ เพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิตระดับต้นได้ ทั้งนี้เพราะการสั่งสมบุญกุศลอยู่ตลอดเวลา ย่อมมีส่วนส่งเสริมการทำมาหากินให้เจริญรุ่งเรืองประการหนึ่ง และความตายของแต่ละคนเป็นเรื่องไม่แน่นอน อีกประการหนึ่งถ้าจะรอให้ร่ำรวยแล้วจึงค่อยทำบุญกุศล ก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ทำเลย เพราะตายไปเสียก่อนที่จะรวย

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.0013108332951864 Mins