ต้องหมั่นนึกถึงบุญบ่อยๆ

วันที่ 12 สค. พ.ศ.2557

 

 ต้องหมั่นนึกถึงบุญบ่อยๆ

บุญของเราจะได้เพิ่มขึ้น  อย่าเข้าใจผิดคิดว่า ทำกันครั้งนั้นแล้วก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้ว"บุญ" ไม่เหมือนกับการรับประทานอาหาร ทานอาหารมื้อนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลับมานึกใหม่วันหลังมันไม่อิ่มท้อง แต่นึกถึงบุญแล้วจะอิ่มใจ ทำครั้งหนึ่งนึกได้นับครั้งไม่ถ้วน นึกทุกครั้งบุญก็เพิ่มเติมขยับขยายเพิ่มขึ้นทุกครั้ง
 

 

 

28 มิถุนายน 2545
คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่