กระแสธารแห่งบุญ

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2558

 

กระแสธารแห่งบุญ

 

 

พอนึกถึงบุญ  ใจมาจรดตรงกลาง  ใจก็จะไปเชื่อมกับ  บุญต่างๆ  ที่เราทำผ่านมา  จนกระทั่งเชื่อมไปถึงแหล่ง กำเนิดของกระแสธารแห่งบุญธาตุนั้น   โตขึ้นไปเรื่อยๆ  


ยิ่งดวงบุญโต  อธิษฐานบารมี หรือ ผังสำเร็จที่เราตั้ง ความปราถนาเอาไว้ ก็จะหนาแน่นขึ้นจนกระทั่งถึงระดับ ที่พญามารกันไม่อยู่ ความสำเร็จ  ก็เกิดขึ้นตามที่เราตั้ง ความปราถนาเอาไว้อย่างดีแล้ว 

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่