หัวใจของการเกิดมาเป็นมนุษย์

วันที่ 10 พย. พ.ศ.2557

 
 
หัวใจของการเกิดมาเป็นมนุษย์
 
 
    สมาธิ..เป็นหัวใจของการเกิด มาเป็นมนุษย์   ที่จะทำให้เรา พบแสงสว่างส่องทางชีวิต  และพบที่พึ่งที่ระลึกที่อยู่ภายในตัว ที่จะทำให้เราดับทุกข์ได้  หลุดพ้นจาความทุกข์ทรมาน ของชีวิตได้
 
 
ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่
 Total Execution Time: 0.0018133163452148 Mins