พระบรมสารีริกธาตุ

วันที่ 18 พย. พ.ศ.2557

 

 

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่เรื่องพระบรมสารีริกธาตุ
โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

 


+ พระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานในพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว เป็นพระบรมสารีริกธาตุที่ครูไม่ใหญ่กราบไหว้บูชาทุกคืน อยู่ตรงหัวนอน มีอยู่พระอบหนึ่ง ท่านชอบงอกด้วย โตวันโตคืน จะเอาชุดนี้แหล่ะ อัญเชิญประดิษฐานที่พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว

+ ธาตุนี้ก็เป็นธาตุบริสทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์สั่งสมความบริสุทธิ์มายาวถึง 20 อสงไขย กับเศษแสนมหากัป สั่งสมความบริสุทธิ์กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาห้าแสนกว่าพระองค์

+ เมื่อสั่งสมความบริสุทธิ์มากเข้าๆ ภพสุดท้ายก็ได้กายมหาบุรุษครบถ้วนบริบูรณ์ทุกประการ

+ เมื่อได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ทำพุทธกิจที่พระองค์ทรงปรารถนามายาวนาน

+ เมื่อมีผู้บรรลุธรรมมากมาย ก็ถึงคราวที่พระองค์ดับขันธปรินิพพาน ธาตุนี้ก็เป็นธาตุที่บริสุทธิ์ แล้วก็แจกกระจัดกระจายกัน โดยมีโทณพราหมณ์เป็นผู้แบ่ง  เพราะอยากได้กันทั้งนั้น ซึ่งถ้าไม่มีคนกลางก็มีสิทธิ์ที่จะรบกันได้  แจกมาหลายเมืองเลย โดยมีพระราชา 7 เมืองนำไปประดิษฐาน

+ กาลเวลาต่อมา ถึงคราวพระเจ้าอโศกมหาราช  ก็บรรจุในพระเจดีย์​ 84,000 องค์ กระจายกันไปทั่วเลยกระทั่งมาถึงยุคของเรา สืบทอดต่อๆกันเรื่อยมา

+ องค์ที่ประดิษฐานตรงหัวนอนครูไม่ใหญ่ กราบไหว้บูชาทุกวัน ก็ตัดใจด้วยความซึ้งใจ ปลื้มใจที่คุณครูไม่เล็กอยู่ด้วยมายาวนานกว่าใครๆในโลก สร้างบารมีร่วมกันมายาวนาน  ตั้งแต่ปี 2509 เรื่อยมาถึงปัจจุบันนี้ก็เกือบ 50 ปี จนกระทั่งใกล้จะ 80 ปีแล้ว แต่ก็เป็นหนุ่มรอบ 3 ด้วยกันทั้งคู่นะ

+ เอาพระบรมสารีริกธาตุองค์นี้นะ ท่านชอบทำให้ครูไม่ใหญ่ปลื้ม ธาตุบริสุทธิ์โตเรื่อย เอาไปประดิษฐานที่นั่น 


+ พระบรมสารีริกธาตุนี้จะผ่านมือผู้มีบุญทั้งสิ้น  ไม่ทราบว่าจำนวนเท่าไหร่ เพราะว่าดอกบัวหนึ่งพันดอกหมดแล้ว แต่ก็ยืนว่า ไม่ได้ดอกบัวก็เอา ขอให้ได้อัญเชิญ

+ ครูไม่ใหญ่มาพิจารณา ก็โอเคนะ เห็นกุศลศรัทธาและความมุ่งมั่นตั้งใจมาก แม้จะตัดสินใจช้าไปหน่อยก็ตาม แม้ตัดสินใจตั้งแต่แรก แต่บางอย่างมาช้า เป็นความผิดชองปัจจัยแต่หัวใจนั้นยิ่งใหญ่ทุกคน

+ เปิดโอกาส รวยเป็นรวย!!!

+ ดังนั้นก็จะมี สองประเภท คือ ส่วนหนึ่ง นั่งอัญเชิญ อีกส่วนหนึ่งยืนอัญเชิญ แล้วส่งต่อๆกันไป พื้นที่มีจำกัด

+ รวยเป็นรวย ดีไหมจ๊ะ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร